REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1078 
(13) G2

(21) 97-0306
(22) 16.10.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.10.2004
(51) 
Int. Cl: F24J 2/14 (2006.01)
Titular(i):   POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
Inventator(i):  POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
Reprezentant:   SOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie helioenergetică      
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.01.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.0518 LEI1997.10.16 - 1998.10.16
21999.03.0518 LEI1998.10.16 - 1999.10.16
31999.11.0918 LEI1999.10.16 - 2000.10.16
42000.09.2718 LEI2000.10.16 - 2001.10.16
52001.09.2018 LEI2001.10.16 - 2002.10.16
62002.08.2954 LEI2002.10.16 - 2003.10.16
72003.07.1754 LEI2003.10.16 - 2004.10.16
A fost valabil pînă la 2004.10.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.12.31 BOPI nr.12.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: