REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1298 
(13) G2

(21) 97-0309
(22) 03.12.1997

(41) 
(45)  31.08.1999
(47)  31.03.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.12.2007
(51) 
Int. Cl: B62K 1/00 (2006.01)
B62K 15/00 (2006.01)
B62M 1/00 (2006.01)
Titular(i):   CIUPERCA Silviu, MD;
Inventator(i):  CIUPERCA Silviu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CIUPERCA Silviu, MD;
(54) Titlul:   Mijloc de transport cu o singură linie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.12.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.1918 LEI1997.12.03 - 1998.12.03
21999.11.1918 LEI1998.12.03 - 1999.12.03
31999.11.1918 LEI1999.12.03 - 2000.12.03
42002.02.2727 LEI2000.12.03 - 2001.12.03
52002.02.2727 LEI2001.12.03 - 2002.12.03
62002.12.0254 LEI2002.12.03 - 2003.12.03
72004.01.1381 LEI2003.12.03 - 2004.12.03
82004.11.1554 LEI2004.12.03 - 2005.12.03
92005.11.0954 LEI2005.12.03 - 2006.12.03
102006.12.0115 $2006.12.03 - 2007.12.03
A fost valabil pînă la 2007.12.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: