REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1010 
(13) G2

(21) 97-0314
(22) 01.12.1997

(41) 
(45)  31.08.1998
(47)  30.04.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.12.2005
(51) 
Int. Cl: C12H 1/04 (2006.01)
Titular(i):   TARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(54) Titlul:   Procedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice şi a sucurilor   
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    01.12.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.2918 LEI1997.12.01 - 1998.12.01
21999.03.2918 LEI1998.12.01 - 1999.12.01
32001.05.2927 LEI1999.12.01 - 2000.12.01
42001.05.2927 LEI2000.12.01 - 2001.12.01
52001.05.2918 LEI2001.12.01 - 2002.12.01
62002.11.2154 LEI2002.12.01 - 2003.12.01
72003.11.2754 LEI2003.12.01 - 2004.12.01
82004.09.2354 LEI2004.12.01 - 2005.12.01
A fost valabil pînă la 2005.12.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.03.31 BOPI nr.03.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareAdresa Solicitant
Publicat BOPI nr.11.1998
Date iniţialeTaran Nicolae, MD; Duca Gheorghe, MD; Gonţa Maria, MD; Urâtu Dionis, MD;
Date finaleTaran Nicolae, MD; Duca Gheorghe, MD; Gonţa Maria, MD; Urâtu Dionis, MD; Achimova Elena, MD;