REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1425 
(13) G2

(21) 97-0315
(22) 10.12.1997

(41)  30.09.1999
(45)  29.02.2000
(47)  30.11.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.12.2004
(51) 
Int. Cl: H02M 7/538 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-RUSĂ "ELCON" S.R.L., MD;
Inventator(i):  BUDZULEAC Iurie, MD; PENIN Alexandru, MD; PENINA Marina, MD; SEMIONOV Alexandr, RU; SEMIONOVA Elena, MD;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-RUSĂ "ELCON" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Metodă de dirijare a convertizorului de curent continuu rezonant în doi timpi  cu tranzistori cu sarcină RC
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.02.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.06.1518 LEI1997.12.10 - 1998.12.10
22000.06.1518 LEI1998.12.10 - 1999.12.10
32000.06.1518 LEI1999.12.10 - 2000.12.10
42000.12.0818 LEI2000.12.10 - 2001.12.10
52001.12.2527 LEI2001.12.10 - 2002.12.10
62002.11.2654 LEI2002.12.10 - 2003.12.10
72003.11.0454 LEI2003.12.10 - 2004.12.10
A fost valabil pînă la 2004.12.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.03.31 BOPI nr.03.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: