REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1169 
(13) 
G2, BOPI 09/1999
F1, BOPI 03/1999


(21) 97-0320
(22) 27.10.1997

(41) 
(45)  31.03.1999
(47)  30.09.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.10.2000
(51) 
Int. Cl: A61D 1/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  DONICA Gheorghe, MD;
Reprezentant:   CURATNICOV I.V. , Verificati registrul mandatarilor autorizati
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale toracale la bovine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.03.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.05.1018 LEI1997.10.27 - 1998.10.27
21999.05.1018 LEI1998.10.27 - 1999.10.27
31999.05.1018 LEI1999.10.27 - 2000.10.27
A fost valabil pînă la 2000.10.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: