REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1080 
(13) G2

(21) 97-0321
(22) 19.12.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.04.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.12.2006
(51) 
Int. Cl: G01N 33/48 (2006.01)
G01J 3/00 (2006.01)
G01J 3/40 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; BILEŢCHI Lucia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de determinare a stronţiului în hidrobionţi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.12.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.0318 LEI1997.12.19 - 1998.12.19
21999.11.0318 LEI1998.12.19 - 1999.12.19
31999.11.0318 LEI1999.12.19 - 2000.12.19
42002.04.2527 LEI2000.12.19 - 2001.12.19
52002.04.2527 LEI2001.12.19 - 2002.12.19
62002.12.0254 LEI2002.12.19 - 2003.12.19
72003.12.0354 LEI2003.12.19 - 2004.12.19
82005.06.0781 LEI2004.12.19 - 2005.12.19
92005.06.0754 LEI2005.12.19 - 2006.12.19
A fost valabil pînă la 2006.12.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.07.31 BOPI nr.07.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.02.29 BOPI nr.02.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: