REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 975 
(13) C2

(21) 97-0329
(22) 18.12.1997

(41) 
(45)  31.05.1998
(47)  31.10.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.12.1997
(51) 
Int. Cl: H01L 31/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DOLGHIERU Valentin, MD; BUZDUGAN Artur, MD; LUNGU Dumitru, MD; POPESCU Aurelian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de obţinere a peliculelor subţiri pe bază de sulfură de arsen vitros
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.12.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: