REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1146 
(13) G2

(21) 98-0014
(22) 16.01.1998

(41) 
(45)  28.02.1999
(47)  31.07.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.01.1998
(51) 
Int. Cl: A01N 63/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  EMNOVA Ecaterina, MD; MERENIUC Gheorghe, MD; COREŢCHI Liuba, MD; SLANINA Valerina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de bacterii Pseudomonas fluorescens utilizată pentru protecţia plantelor de fungi şi bacterii fitopatogene
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.02.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: