REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1050 
(13) G2

(21) 98-0018
(22) 22.01.1998

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  31.05.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.01.2000
(51) 
Int. Cl: A61G 10/02 (2006.01)
A61G 10/04 (2006.01)
Titular(i):   HADJIU Svetlana, MD;
Inventator(i):  HADJIU Svetlana, MD; ILCIUC Ion, MD; MAMALIGA Leonid, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   HADJIU Svetlana, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al encefalopatiei perinatale hipoxic-ischemice la copii de vîrstă fragedă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.01.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.1518 LEI1998.01.22 - 1999.01.22
21998.09.1518 LEI1999.01.22 - 2000.01.22
A fost valabil pînă la 2000.01.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: