REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1192 
(13) G2

(21) 98-0026
(22) 03.02.1998

(41) 
(45)  30.04.1999
(47)  31.10.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.02.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 17/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PIHUT Petru, MD; BABCO Victor, MD; CUCIERU Anatol, MD; CUDINA Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metoda de mastectomie radicală subtotală în cancerul cadranelor superioare ale glandei mamare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.06.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.2318 LEI1998.02.03 - 1999.02.03
21999.04.2318 LEI1999.02.03 - 2000.02.03
A fost valabil pînă la 2000.02.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: