REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1722 
(13) G2

(21) 98-0031
(22) 21.01.1998

(41)  31.08.1999
(45)  31.08.2001
(47)  31.07.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.01.2017
(51) 
Int. Cl: C04B 16/02 (2006.01)
C04B 16/10 (2006.01)
C04B 18/26 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09D 5/28 (2006.01)
C09D 101/00 (2006.01)
C09D 101/08 (2006.01)
C09D 197/00 (2006.01)
C09D 197/02 (2006.01)
C09D 199/00 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
Titular(i):   GHEBEŞT Iurii, MD; BASS Oleg, MD;
Inventator(i):  GHEBEŞT Iurii, MD; BASS Oleg, MD;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   GHEBEŞT Iurii, MD; BASS Oleg, MD;
(54) Titlul:   Amestec uscat pentru obţinerea compoziţiei pentru acoperirea decorativă a pereţilor (variante), procedeu de obţinere a compoziţiei şi procedeu de restaurare a acoperirii deteriorate a pereţilor, executată cu utilizarea acestei compoziţii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.01.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.02.2718 LEI1998.01.21 - 1999.01.21
22002.02.2718 LEI1999.01.21 - 2000.01.21
32002.02.2718 LEI2000.01.21 - 2001.01.21
42002.02.2718 LEI2001.01.21 - 2002.01.21
52002.02.2718 LEI2002.01.21 - 2003.01.21
62003.01.1654 LEI2003.01.21 - 2004.01.21
72004.01.2154 LEI2004.01.21 - 2005.01.21
82005.03.0254 LEI2005.01.21 - 2006.01.21
92006.07.1222,5 $2006.01.21 - 2007.01.21
102007.05.1422,5 $2007.01.21 - 2008.01.21
112008.01.2125 $2008.01.21 - 2009.01.21
122009.06.1237,5 €2009.01.21 - 2010.01.21
132009.12.1425 €2010.01.21 - 2011.01.21
142011.01.2025 €2011.01.21 - 2012.01.21
152012.06.0437,5 €2012.01.21 - 2013.01.21
162013.01.2135 €2013.01.21 - 2014.01.21
172014.01.1735 €2014.01.21 - 2015.01.21
182015.01.2235 €2015.01.21 - 2016.01.21
192016.06.0835 €2016.01.21 - 2017.01.21
A fost valabil pînă la 2017.01.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareAdresa de corespondenta
Nr. ,data deciziei11259, 2006.11.27
Date iniţialeJENICICOVSCAIA Galina, MD;
Date finaleGHEBEŞT Iurii, MD;