REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1567 
(13) G2

(21) 98-0034
(22) 27.01.1998

(41)  31.08.1999
(45)  31.12.2000
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.01.2008
(51) 
Int. Cl: A61J 1/00 (2006.01)
A61J 3/00 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/70 (2006.01)
Titular(i):   "R.I.F." S.A., MD;
Inventator(i):  AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   "R.I.F." S.A., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a cataplasmei de muştar, linie pentru executarea ei şi cataplasmă de muştar, preparată prin acest procedeu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.02.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.01.2218 LEI1998.01.27 - 1999.01.27
22001.01.2218 LEI1999.01.27 - 2000.01.27
32001.01.2218 LEI2000.01.27 - 2001.01.27
42001.01.2218 LEI2001.01.27 - 2002.01.27
52002.01.1518 LEI2002.01.27 - 2003.01.27
62002.12.0554 LEI2003.01.27 - 2004.01.27
72004.01.2654 LEI2004.01.27 - 2005.01.27
82005.01.2554 LEI2005.01.27 - 2006.01.27
92006.01.1154 LEI2006.01.27 - 2007.01.27
102007.01.2575 $2007.01.27 - 2008.01.27
A fost valabil pînă la 2008.01.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: