REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1052 
(13) G2

(21) 98-0039
(22) 18.02.1998

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.04.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.02.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 45/00 (2006.01)
A61K 35/00 (2006.01)
A61K 35/14 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
Titular(i):   CUŞNIR Gheorghe, MD;
Inventator(i):  CUŞNIR Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CUŞNIR Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Metodă de imunoterapie Cuşnir
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.02.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.0618 LEI1998.02.18 - 1999.02.18
21999.04.0618 LEI1999.02.18 - 2000.02.18
32001.10.1927 LEI2000.02.18 - 2001.02.18
42001.10.1927 LEI2001.02.18 - 2002.02.18
52002.02.1918 LEI2002.02.18 - 2003.02.18
62003.02.0718 LEI2003.02.18 - 2004.02.18
72004.02.0554 LEI2004.02.18 - 2005.02.18
82005.02.1654 LEI2005.02.18 - 2006.02.18
92006.02.1654 LEI2006.02.18 - 2007.02.18
102007.02.0815 $2007.02.18 - 2008.02.18
112007.10.2425 $2008.02.18 - 2009.02.18
122009.02.0425 €2009.02.18 - 2010.02.18
132010.02.1025 €2010.02.18 - 2011.02.18
142011.02.1125 €2011.02.18 - 2012.02.18
152012.03.0737,5 €2012.02.18 - 2013.02.18
162013.01.1835 €2013.02.18 - 2014.02.18
172014.02.1035 €2014.02.18 - 2015.02.18
182015.02.0935 €2015.02.18 - 2016.02.18
A fost valabil pînă la 2016.02.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.09.30 BOPI nr.09.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: