REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1431 
(13) G2

(21) 98-0055
(22) 16.01.1998

(41) 
(45)  31.03.2000
(47)  31.03.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.01.2000
(51) 
Int. Cl: A61K 31/155 (2006.01)
A61P 9/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; MIZRAH Lev, IL; DARCIUC Victor, MD; ŞAGALOV Lev, RU; COVTUN Valerii, RU; IASUNSCHII Vladimir, RU; STRATU Ecaterina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remedii antihipotensive
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.09.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.04.1118 LEI1998.01.16 - 1999.01.16
22000.04.1118 LEI1999.01.16 - 2000.01.16
A fost valabil pînă la 2000.01.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: