REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 999 
(13) G2

(21) 98-0056
(22) 23.02.1998

(41) 
(45)  31.07.1998
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.02.2003
(51) 
Int. Cl: C01B 31/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; MONAHOVA Larisa, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a cărbunelor activi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.03.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.2318 LEI1998.02.23 - 1999.02.23
21999.04.2318 LEI1999.02.23 - 2000.02.23
32001.12.1327 LEI2000.02.23 - 2001.02.23
42001.12.1327 LEI2001.02.23 - 2002.02.23
52002.02.2118 LEI2002.02.23 - 2003.02.23
A fost valabil pînă la 2003.02.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: