REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1570 
(13) C2

(21) 98-0063
(22) 03.03.1998

(41)  30.09.1999
(45)  31.12.2000
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.03.2005
(51) 
Int. Cl: A47B 11/00 (2006.01)
A47B 25/00 (2006.01)
A63F 3/00 (2006.01)
A63F 3/02 (2006.01)
Titular(i):   ZAGORODNIUC Victor, MD;
Inventator(i):  ZAGORODNIUC Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ZAGORODNIUC Victor, MD;
(54) Titlul:   Masă pentru jocul de şah sau dame
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.03.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.06.2718 LEI1998.03.03 - 1999.03.03
22001.06.2718 LEI1999.03.03 - 2000.03.03
32001.06.2718 LEI2000.03.03 - 2001.03.03
42001.06.2718 LEI2001.03.03 - 2002.03.03
52002.02.2718 LEI2002.03.03 - 2003.03.03
62003.04.0481 LEI2003.03.03 - 2004.03.03
72004.02.1854 LEI2004.03.03 - 2005.03.03
A fost valabil pînă la 2005.03.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: