REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1090 
(13) G2

(21) 98-0064
(22) 04.03.1998

(41) 
(45)  30.11.1998
(47)  31.07.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.03.2000
(51) 
Int. Cl: A23L 1/076 (2006.01)
A23L 1/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD;
Inventator(i):  EREMIA Nicolai, MD; BELIOGLO Nicolai, MD; CEBOTARI Valentina, MD; EREMIA Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie nutritivă pentru hrănirea albinelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.03.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.10.0818 LEI1998.03.04 - 1999.03.04
21998.10.0818 LEI1999.03.04 - 2000.03.04
A fost valabil pînă la 2000.03.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: