REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1637 
(13) C2

(21) 98-0077
(22) 20.03.1998

(41) 
(45)  31.03.2001
(47)  31.10.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.03.2002
(51) 
Int. Cl: C02F 3/02 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
Titular(i):   LAŞCOV Oleg, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
Inventator(i):  LAŞCOV Oleg, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   LAŞCOV Oleg, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie  pentru epurarea  apelor uzate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.03.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.09.1018 LEI1998.03.20 - 1999.03.20
22001.09.1018 LEI1999.03.20 - 2000.03.20
32001.09.1018 LEI2000.03.20 - 2001.03.20
42001.09.1018 LEI2001.03.20 - 2002.03.20
A fost valabil pînă la 2002.03.20
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: