REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1219 
(13) G2

(21) 98-0081
(22) 20.02.1998

(41) 
(45)  31.05.1999
(47)  30.11.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.02.2000
(51) 
Int. Cl: A01K 67/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ABASCIN Alexandru, MD; GORBAN Victor, MD; COBERNIC Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru producerea ouălor de insecte
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.06.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.09.2918 LEI1998.02.20 - 1999.02.20
21999.09.2918 LEI1999.02.20 - 2000.02.20
A fost valabil pînă la 2000.02.20
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: