REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1424 
(13) C2

(21) 98-0093
(22) 08.04.1998

(41)  30.11.1999
(45)  29.02.2000
(47)  31.10.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.04.2001
(51) 
Int. Cl: H01B 13/06 (2006.01)
Titular(i):   ZABOROVSKY Vitaly, MD;
Inventator(i):  ZABOROVSKY Vitaly, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ZABOROVSKY Vitaly, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a conductorului în izolaţie de sticlă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.06.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.080 LEI1998.04.08 - 1999.04.08
22000.04.080 LEI1999.04.08 - 2000.04.08
32001.04.080 LEI2000.04.08 - 2001.04.08
A fost valabil pînă la 2001.04.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: