REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1349 
(13) C2

(21) 98-0095
(22) 09.04.1998

(41) 
(45)  30.11.1999
(47)  30.06.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.04.2008
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
B05B 11/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Pulverizator portabil de spate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    09.04.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.09.3018 LEI1998.04.09 - 1999.04.09
21999.09.3018 LEI1999.04.09 - 2000.04.09
31999.09.3018 LEI2000.04.09 - 2001.04.09
41999.09.3018 LEI2001.04.09 - 2002.04.09
51999.09.3018 LEI2002.04.09 - 2003.04.09
61999.09.3054 LEI2003.04.09 - 2004.04.09
71999.09.3054 LEI2004.04.09 - 2005.04.09
81999.09.3054 LEI2005.04.09 - 2006.04.09
91999.09.3054 LEI2006.04.09 - 2007.04.09
101999.09.3054 LEI2007.04.09 - 2008.04.09
A fost valabil pînă la 2008.04.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.11.30 BOPI nr.11.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.10.31 BOPI nr.10.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei12052, 2007.11.15
Publicat BOPI nr.12.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, MD
Date finaleÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei3671, 2008.04.11
Publicat BOPI nr.05.2008
Date iniţialeÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Date finaleÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD