REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1534 
(13) C2

(21) 98-0116
(22) 15.05.1998

(41)  29.02.2000
(45)  30.09.2000
(47)  30.04.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.05.2008
(51) 
Int. Cl: A23L 3/005 (2006.01)
Titular(i):   CEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD;
Inventator(i):  CEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru tratarea termică a produselor alimentare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.05.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.02.1318 LEI1998.05.15 - 1999.05.15
22001.02.1318 LEI1999.05.15 - 2000.05.15
32001.02.1318 LEI2000.05.15 - 2001.05.15
42001.02.1318 LEI2001.05.15 - 2002.05.15
52002.03.1818 LEI2002.05.15 - 2003.05.15
62003.03.1054 LEI2003.05.15 - 2004.05.15
72004.04.3054 LEI2004.05.15 - 2005.05.15
82005.06.0781 LEI2005.05.15 - 2006.05.15
92005.06.0754 LEI2006.05.15 - 2007.05.15
102005.06.0754 LEI2007.05.15 - 2008.05.15
A fost valabil pînă la 2008.05.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.12.31 BOPI nr.12.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.11.30 BOPI nr.11.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: