REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1168 
(13) G2

(21) 98-0117
(22) 09.04.1998

(41) 
(45)  31.03.1999
(47)  30.09.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.04.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 17/56 (2006.01)
A61K 35/28 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BEŢIŞOR Vitalie, MD; PUCALEV Igor, MD; CROITORU Gheorghe, MD; CIOBANU Pavel, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al necrozei aseptice a capului femural
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.05.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.2318 LEI1998.04.09 - 1999.04.09
21999.04.1518 LEI1999.04.09 - 2000.04.09
A fost valabil pînă la 2000.04.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: