REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1378 
(13) G2

(21) 98-0120
(22) 21.05.1998

(41) 
(45)  31.12.1999
(47)  31.07.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.05.2002
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LADA-CUCERENCO", MD;
Inventator(i):  CUCERENCO Anatol, MD; CECAN Iurie, MD; PUMNEA Boris, MD; GARDAŞEVICI Svetlana, MD; ANDRIEŞ Lucia, MD; OBUHOVA Eugenia, MD; CUDRIŢCAIA Taisia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LADA-CUCERENCO", MD;
(54) Titlul:   Compoziţie de ingrediente iniţiale pentru obţinerea balsamului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.05.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.2318 LEI1998.05.21 - 1999.05.21
21999.11.2318 LEI1999.05.21 - 2000.05.21
32002.02.1427 LEI2000.05.21 - 2001.05.21
42002.02.1427 LEI2001.05.21 - 2002.05.21
A fost valabil pînă la 2002.05.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: