REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1043 
(13) G2

(21) 98-0126
(22) 09.06.1998

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.04.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.06.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
Titular(i):   CEREŞ Victoria, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
Inventator(i):  CEREŞ Victoria, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CEREŞ Victoria, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(54) Titlul:   Metodă de pronostic al recidivelor bolii ulceroase
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    09.06.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.11.0418 LEI1998.06.09 - 1999.06.09
22000.02.0418 LEI1999.06.09 - 2000.06.09
A fost valabil pînă la 2000.06.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: