REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1119 
(13) G2

(21) 98-0136
(22) 22.06.1998

(41) 
(45)  31.12.1998
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.06.2003
(51) 
Int. Cl: A61K 35/00 (2006.01)
A61K 35/14 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
Titular(i):   CUŞNIR Gheorghe, MD;
Inventator(i):  CUŞNIR Gheorghe, MD; FRIPTU Valentin, MD; ŞROIT Isaac, MD; PAVLENCO Angela, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CUŞNIR Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale organelor genitale feminine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.09.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.06.1718 LEI1998.06.22 - 1999.06.22
21999.06.1718 LEI1999.06.22 - 2000.06.22
32001.10.1918 LEI2000.06.22 - 2001.06.22
42001.10.1918 LEI2001.06.22 - 2002.06.22
52002.06.1218 LEI2002.06.22 - 2003.06.22
A fost valabil pînă la 2003.06.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: