REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1106 
(13) G2

(21) 98-0147
(22) 09.07.1998

(41) 
(45)  30.11.1998
(47)  30.09.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.07.2000
(51) 
Int. Cl: C08F 12/28 (2006.01)
C08F 8/30 (2006.01)
C08F 8/32 (2006.01)
C08F 8/34 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BARBĂ Nicanor, MD; LIU Van Boi, VN; FLOREA Victoria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Oligomeri ai 4-(N-ariltioureido)stirenului pentru stabilizarea polimerilor şi procedeu de obţinere a lor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.07.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.05.2118 LEI1998.07.09 - 1999.07.09
21999.05.2118 LEI1999.07.09 - 2000.07.09
A fost valabil pînă la 2000.07.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: