REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1203 
(13) G2

(21) 98-0157
(22) 22.07.1998

(41) 
(45)  30.04.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2001
(51) 
Int. Cl: C01B 7/19 (2006.01)
C01B 33/08 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; SIMONOV Iurie, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; BOLOGA Olga, MD; KRAVŢOV Victor, MD; COROPCEANU Eduard, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Fluorură-hexafluorsilicat-tris[bis(dimetilglioximato)di(tiocarbamid)cobalt(III)] sescvihidrat care manifestă proprietăţi de biostimulator
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.07.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.08.0418 LEI1998.07.22 - 1999.07.22
21999.08.0418 LEI1999.07.22 - 2000.07.22
32000.03.1318 LEI2000.07.22 - 2001.07.22
A fost valabil pînă la 2001.07.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: