REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1256 
(13) G2

(21) 98-0167
(22) 04.08.1998

(41) 
(45)  30.06.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.08.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 3/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
Inventator(i):  PRIDA Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinurilor de cupaj
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.08.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.05.1918 LEI1998.08.04 - 1999.08.04
21999.05.1918 LEI1999.08.04 - 2000.08.04
32000.04.2718 LEI2000.08.04 - 2001.08.04
42002.05.1627 LEI2001.08.04 - 2002.08.04
52002.05.1618 LEI2002.08.04 - 2003.08.04
62003.02.1854 LEI2003.08.04 - 2004.08.04
72004.07.2954 LEI2004.08.04 - 2005.08.04
82005.05.2654 LEI2005.08.04 - 2006.08.04
A fost valabil pînă la 2006.08.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.05.31 BOPI nr.05.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: