REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1206 
(13) 
G2, BOPI 02/2000
F1, BOPI 04/1999


(21) 98-0172
(22) 11.08.1998

(41) 
(45)  30.04.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.08.2001
(51) 
Int. Cl: C07F 15/04 (2006.01)
C09B 57/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; NEMCINOVA Liubovi, MD; BACA Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   2,2-Difluor-9-alchiltio-5,6-di-(alfa-furil)-12--metil-1,3-dioxa-4,7,8,10,11,14-hexaaza- 2-boraciclotetradeca-4,6,8,11,13-pentaenato-N4, N7,N10,N14-nichel (II) în calitate de colorant pentru masele plastice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.08.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.08.0418 LEI1998.08.11 - 1999.08.11
21999.08.0418 LEI1999.08.11 - 2000.08.11
32000.03.1318 LEI2000.08.11 - 2001.08.11
A fost valabil pînă la 2001.08.11
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: