REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1181 
(13) G2

(21) 98-0173
(22) 26.08.1998

(41) 
(45)  31.03.1999
(47)  31.05.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.08.2000
(51) 
Int. Cl: F26B 3/08 (2006.01)
F26B 17/10 (2006.01)
Titular(i):   SOŞNICOV Valerii, RU; ANCUDINOVA Galina, MD; DIGOLEAN Maria, MD;
Inventator(i):  IVANCENKO Eduard, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   IVANCENKO Eduard, MD;
(54) Titlul:   Uscător pentru materiale vegetale cu conţinut mare de apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.08.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.12.1218 LEI1998.08.26 - 1999.08.26
22000.12.1218 LEI1999.08.26 - 2000.08.26
A fost valabil pînă la 2000.08.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2000.10.31 BOPI nr.10.2000
Data publicării hotărîrii

de revalidare a brevetului

2001.03.31 BOPI nr.03.2001
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: