REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1188 
(13) G2

(21) 98-0182
(22) 24.08.1998

(41) 
(45)  30.04.1999
(47)  31.05.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.08.2002
(51) 
Int. Cl: A23L 3/54 (2006.01)
Titular(i):   S.A."BUCURIA", MD;
Inventator(i):  LUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; RĂDUCANU Marcel, MD; FILIP Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   S.A. "BUCURIA", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de uscare a prunelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.08.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.03.1018 LEI1998.08.24 - 1999.08.24
22000.03.1018 LEI1999.08.24 - 2000.08.24
32000.03.1018 LEI2000.08.24 - 2001.08.24
42001.12.2827 LEI2001.08.24 - 2002.08.24
A fost valabil pînă la 2002.08.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: