REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1858 
(13) C2

(21) 98-0186
(22) 31.10.1997

(41)  31.05.2000
(45)  28.02.2002
(47)  30.11.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.10.2010
(51) 
Int. Cl: B01D 63/02 (2006.01)
B01D 63/06 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/08 (2006.01)
Titular(i):   BUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH;
Inventator(i):  HARTMANN Eduard, CH;
Reprezentant:   BABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr. 15/2, of.19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   BUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK, CH;
(54) Titlul:   Modul de membrană pentru separatoare cu membrană, domeniu de utilizare şi procedeu de fabricare
Cerere PCT
(85)  03.08.1998 (86)  PCT/CH1997/000414, 1997.10.31 (87)  WO 1998/19778, 1998.05.14
Priorităţi:
(31) 2746/96(32) 1996.11.07(33) CH

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.04.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.01.15100 $1997.10.31 - 1998.10.31
22002.01.15100 $1998.10.31 - 1999.10.31
32002.01.15100 $1999.10.31 - 2000.10.31
42002.01.15100 $2000.10.31 - 2001.10.31
52002.01.15100 $2001.10.31 - 2002.10.31
62002.10.17300 $2002.10.31 - 2003.10.31
72003.09.17300 $2003.10.31 - 2004.10.31
82004.09.28300 $2004.10.31 - 2005.10.31
92005.09.28300 $2005.10.31 - 2006.10.31
102006.09.27300 $2006.10.31 - 2007.10.31
112007.09.26500 $2007.10.31 - 2008.10.31
122008.10.03500 €2008.10.31 - 2009.10.31
132009.09.29500 €2009.10.31 - 2010.10.31
A fost valabil pînă la 2010.10.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.06.30 BOPI nr.06.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.04.30 BOPI nr.04.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: