REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1749 
(13) G2

(21) 98-0199
(22) 07.07.1998

(41)  30.04.2000
(45)  30.09.2001
(47)  30.06.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.07.2004
(51) 
Int. Cl: C30B 29/60 (2006.01)
H01L 39/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DVORNICOV Dmitrii, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NICOLAEV Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; BURCEACOV Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a monocristalelor microdimensionale de formă sferică din metale uşor fuzibile
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.05.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.03.2818 LEI1998.07.07 - 1999.07.07
22002.03.2818 LEI1999.07.07 - 2000.07.07
32002.03.2818 LEI2000.07.07 - 2001.07.07
42002.03.2818 LEI2001.07.07 - 2002.07.07
52002.06.2518 LEI2002.07.07 - 2003.07.07
62003.06.2718 LEI2003.07.07 - 2004.07.07
A fost valabil pînă la 2004.07.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: