REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1249 
(13) G2

(21) 98-0202
(22) 30.09.1998

(41) 
(45)  30.06.1999
(47)  31.12.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.09.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 17/00 (2006.01)
A61K 35/14 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TARAN Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de hemostază conservativă a hemoragiilor gastrointestinale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.09.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.2718 LEI1998.09.30 - 1999.09.30
21999.04.2718 LEI1999.09.30 - 2000.09.30
A fost valabil pînă la 2000.09.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: