REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1343 
(13) G2

(21) 98-0209
(22) 07.10.1998

(41) 
(45)  30.11.1999
(47)  31.07.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.10.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/091 (2006.01)
Titular(i):   STRATULAT Petru, MD; BIVOL Grigore, MD; GROSU Gheorghe, MD; ŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; COVALCIUC Grigore, MD;
Inventator(i):  STRATULAT Petru, MD; BIVOL Grigore, MD; GROSU Gheorghe, MD; ŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; COVALCIUC Grigore, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   STRATULAT Petru, MD; BIVOL Grigore, MD; GROSU Gheorghe, MD; ŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; COVALCIUC Grigore, MD;
(54) Titlul:   Metodă de pronosticare a rezoluţiei bronşitei recidivante la copii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.10.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.05.1018 LEI1998.10.07 - 1999.10.07
22000.05.1018 LEI1999.10.07 - 2000.10.07
A fost valabil pînă la 2000.10.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: