REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1178 
(13) G2

(21) 98-0211
(22) 04.09.1998

(41) 
(45)  31.03.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.09.2013
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD;
Inventator(i):  BAEV Oleg, MD; CERNEŢKY Serghei, MD; MENCER Emanuil, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL"KVINT", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a băuturilor tari
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.09.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.08.0518 LEI1998.09.04 - 1999.09.04
21999.08.0518 LEI1999.09.04 - 2000.09.04
32002.02.1427 LEI2000.09.04 - 2001.09.04
42002.02.1427 LEI2001.09.04 - 2002.09.04
52002.08.2118 LEI2002.09.04 - 2003.09.04
62003.09.3081 LEI2003.09.04 - 2004.09.04
72004.09.0154 LEI2004.09.04 - 2005.09.04
82004.09.0154 LEI2005.09.04 - 2006.09.04
92006.08.10300 $2006.09.04 - 2007.09.04
102007.08.28300 $2007.09.04 - 2008.09.04
112008.08.22500 €2008.09.04 - 2009.09.04
122009.07.27500 €2009.09.04 - 2010.09.04
132010.07.29500 €2010.09.04 - 2011.09.04
142011.09.05500 €2011.09.04 - 2012.09.04
152012.09.21500 €2012.09.04 - 2013.09.04
A fost valabil pînă la 2013.09.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.05.31 BOPI nr.05.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei2875, 2008.03.21
Date iniţialeFABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD
Date finaleSOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL"KVINT", MD
ModificareAdresa de corespondenta
Nr. ,data deciziei2875, 2008.03.21
Date iniţialeFABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT" str. Lenin nr. 38, MD-3300, or. Tiraspol, Republica Moldova,
Date finaleSOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL"KVINT" str. Lenin nr. 38, MD-3300, or. Tiraspol, Republica Moldova