REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1940 
(13) G2

(21) 98-0213
(22) 20.10.1998

(41)  31.05.2000
(45)  30.06.2002
(47)  31.01.2003
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.10.2004
(51) 
Int. Cl: B01D 35/16 (2006.01)
B03C 5/00 (2006.01)
C10G 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERIL Ivan, MD; BOLOGA Mircea, MD; CERNAT Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru purificarea lichidelor dielectrice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.04.2001
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.02.2618 LEI1998.10.20 - 1999.10.20
22000.02.2618 LEI1999.10.20 - 2000.10.20
32000.02.2618 LEI2000.10.20 - 2001.10.20
42000.02.2618 LEI2001.10.20 - 2002.10.20
52002.11.0418 LEI2002.10.20 - 2003.10.20
62003.10.2054 LEI2003.10.20 - 2004.10.20
A fost valabil pînă la 2004.10.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.12.31 BOPI nr.12.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: