REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1264 
(13) G2

(21) 98-0217
(22) 08.09.1998

(41) 
(45)  31.07.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.09.2005
(51) 
Int. Cl: A24B 1/02 (2006.01)
A24B 3/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
Inventator(i):  ZAGORNEANU Tudor, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; JITCU Tudor, MD; MUHAMEDJANOV Farid, MD; PRISACARI Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare a frunzelor de tutun după recoltare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.09.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.05.2818 LEI1998.09.08 - 1999.09.08
21999.06.1418 LEI1999.09.08 - 2000.09.08
32000.03.1418 LEI2000.09.08 - 2001.09.08
42001.02.2318 LEI2001.09.08 - 2002.09.08
52002.03.0618 LEI2002.09.08 - 2003.09.08
62003.10.1081 LEI2003.09.08 - 2004.09.08
72004.08.2054 LEI2004.09.08 - 2005.09.08
A fost valabil pînă la 2005.09.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.05.31 BOPI nr.05.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.12.29 BOPI nr.12.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: