REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1416 
(13) G2

(21) 98-0218
(22) 11.11.1998

(41) 
(45)  29.02.2000
(47)  31.12.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.11.2001
(51) 
Int. Cl: C02F 1/40 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
E02B 15/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere magnetizate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.11.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.05.2218 LEI1998.11.11 - 1999.11.11
22000.05.2218 LEI1999.11.11 - 2000.11.11
32000.05.2218 LEI2000.11.11 - 2001.11.11
A fost valabil pînă la 2001.11.11
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: