REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1303 
(13) G2

(21) 98-0231
(22) 24.11.1998

(41) 
(45)  31.08.1999
(47)  30.04.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.11.2001
(51) 
Int. Cl: A61K 31/15 (2006.01)
A61K 31/315 (2006.01)
C07C 251/88 (2006.01)
C07D 307/71 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Bis[N'-(2-oxi-1-naftal)-5-nitro-2-furfurilidenhidrazonato]zinc, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din genul Staphylococcus şi Streptococcus
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.03.0118 LEI1998.11.24 - 1999.11.24
22000.03.0118 LEI1999.11.24 - 2000.11.24
32000.03.0118 LEI2000.11.24 - 2001.11.24
A fost valabil pînă la 2001.11.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: