REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1271 
(13) F1

(21) 98-0233
(22) 25.11.1998

(41) 
(45)  31.07.1999
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.11.1998
(51) 
Int. Cl: A61B 17/322 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61F 2/08 (2006.01)
A61F 2/10 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
Titular(i):   BUZU Dumitru , MD;
Inventator(i):  BUZU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BUZU Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Autotransplant vascularizat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.11.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2000.10.31 BOPI nr.10.2000
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: