REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1496 
(13) G2

(21) 98-0237
(22) 01.12.1998

(41) 
(45)  30.06.2000
(47)  31.03.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.12.2002
(51) 
Int. Cl: A23L 3/54 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
Titular(i):   S.A. "BUCURIA", MD;
Inventator(i):  LUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; PLITOC Valeriu, MD; MÂNDRA Vitalii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   S.A. "BUCURIA", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de uscare a seminţelor de bostan
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    01.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.12.2518 LEI1998.12.01 - 1999.12.01
22000.12.2518 LEI1999.12.01 - 2000.12.01
32000.12.2518 LEI2000.12.01 - 2001.12.01
42001.12.2818 LEI2001.12.01 - 2002.12.01
A fost valabil pînă la 2002.12.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: