REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1440 
(13) G2

(21) 98-0244
(22) 08.12.1998

(41) 
(45)  30.04.2000
(47)  30.06.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.12.2000
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  JACOTĂ Anatolie, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; BULGARU Valentina, MD; ENACHI Rodica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de sfeclă de zahăr înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.12.2718 LEI1998.12.08 - 1999.12.08
22000.12.2718 LEI1999.12.08 - 2000.12.08
A fost valabil pînă la 2000.12.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: