REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1290 
(13) G2

(21) 98-0253
(22) 11.12.1998

(41) 
(45)  31.08.1999
(47)  31.03.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.12.2004
(51) 
Int. Cl: A61B 6/00 (2006.01)
A61B 6/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
Inventator(i):  ŞAVGA Nicolai Nicolai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54) Titlul:   Metodă de radiodiagnostic al stării funcţionale a articulaţiei atlantoaxoidiene
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.10.2518 LEI1998.12.11 - 1999.12.11
21999.10.2518 LEI1999.12.11 - 2000.12.11
32002.05.2027 LEI2000.12.11 - 2001.12.11
42002.05.2027 LEI2001.12.11 - 2002.12.11
52002.12.2518 LEI2002.12.11 - 2003.12.11
62003.12.1154 LEI2003.12.11 - 2004.12.11
A fost valabil pînă la 2004.12.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.03.31 BOPI nr.03.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: