REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1231 
(13) 
G2, BOPI 06/2000
F1, BOPI 05/1999


(21) 98-0259
(22) 16.12.1998

(41) 
(45)  31.05.1999
(47)  30.06.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.12.2005
(51) 
Int. Cl: C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/42 (2006.01)
Titular(i):   FROLOV Iurie, MD;
Inventator(i):  FROLOV Iurii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FROLOV Iurii, MD;
(54) Titlul:   Procedeu şi instalaţie pentru epurarea apei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.07.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.02.0918 LEI1998.12.16 - 1999.12.16
22000.02.0918 LEI1999.12.16 - 2000.12.16
32002.02.0527 LEI2000.12.16 - 2001.12.16
42002.02.0527 LEI2001.12.16 - 2002.12.16
52002.12.1618 LEI2002.12.16 - 2003.12.16
62003.12.0154 LEI2003.12.16 - 2004.12.16
72005.03.3081 LEI2004.12.16 - 2005.12.16
A fost valabil pînă la 2005.12.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.08.31 BOPI nr.08.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.03.31 BOPI nr.03.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: