REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1337 
(13) G2

(21) 99-0002
(22) 21.12.1998

(41) 
(45)  31.10.1999
(47)  31.07.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.12.2002
(51) 
Int. Cl: C12N 9/00 (2006.01)
C12N 9/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; NARTEA Ecaterina, MD; GRAMA Svetlana, MD; IAŢCO Iulia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de bacterii Pseudomonas sp.1, utilizată ca sursă de obţinere a substanţelor biologic active
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.03.0118 LEI1998.12.21 - 1999.12.21
22000.03.0118 LEI1999.12.21 - 2000.12.21
32002.03.1527 LEI2000.12.21 - 2001.12.21
42002.03.1527 LEI2001.12.21 - 2002.12.21
A fost valabil pînă la 2002.12.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: