REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1492 
(13) G2

(21) 99-0011
(22) 25.12.1998

(41) 
(45)  30.06.2000
(47)  28.02.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.12.2000
(51) 
Int. Cl: A61P 31/12 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  IUREA Dorina, RO; CHINTEA Pavel, MD; PANAITESCU Luminiţa, RO; MEREANU Vasile, MD; UGLEA V.Constantin, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tomatozid oxidat cu proprietăţi antivirale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.09.2518 LEI1998.12.25 - 1999.12.25
22000.09.2518 LEI1999.12.25 - 2000.12.25
A fost valabil pînă la 2000.12.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: