REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1412 
(13) G2

(21) 99-0016
(22) 30.12.1998

(41) 
(45)  29.02.2000
(47)  30.09.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.12.2014
(51) 
Int. Cl: A61C 13/28 (2006.01)
Titular(i):   GAMUREAC Vasile, MD;
Inventator(i):  GAMUREAC Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GAMUREAC Vasile, MD;
(54) Titlul:   Arc intermaxilar Gamureac
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.12.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.07.1118 LEI1998.12.30 - 1999.12.30
22000.07.1118 LEI1999.12.30 - 2000.12.30
32001.11.1927 LEI2000.12.30 - 2001.12.30
42001.11.1918 LEI2001.12.30 - 2002.12.30
52002.12.2018 LEI2002.12.30 - 2003.12.30
62003.12.3154 LEI2003.12.30 - 2004.12.30
72004.12.1054 LEI2004.12.30 - 2005.12.30
82005.12.0954 LEI2005.12.30 - 2006.12.30
92006.02.1654 LEI2006.12.30 - 2007.12.30
102006.02.1654 LEI2007.12.30 - 2008.12.30
112008.12.1825 €2008.12.30 - 2009.12.30
122009.12.2825 €2009.12.30 - 2010.12.30
132011.01.0525 €2010.12.30 - 2011.12.30
142011.12.0925 €2011.12.30 - 2012.12.30
152012.12.2825 €2012.12.30 - 2013.12.30
162013.12.1635 €2013.12.30 - 2014.12.30
A fost valabil pînă la 2014.12.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.08.31 BOPI nr.08.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.06.30 BOPI nr.06.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: