REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1573 
(13) G2

(21) 99-0027
(22) 19.01.1999

(41) 
(45)  31.12.2000
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.01.2004
(51) 
Int. Cl: A61J 1/00 (2006.01)
B65B 25/14 (2006.01)
Titular(i):   "R.I.F." S.A., MD;
Inventator(i):  AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   "R.I.F." S.A., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de ambalare a cataplasmei de muştar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.01.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.03.2818 LEI1999.01.19 - 2000.01.19
22001.03.2818 LEI2000.01.19 - 2001.01.19
32001.03.2818 LEI2001.01.19 - 2002.01.19
42002.01.1518 LEI2002.01.19 - 2003.01.19
52002.12.0518 LEI2003.01.19 - 2004.01.19
A fost valabil pînă la 2004.01.19
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: